Certificaten

Nederlandse bond van handelaren in vee.

De NBHV is dé brancheorganisatie voor handelaren, commissionairs en bemiddelaren in levend vee. De aangesloten leden vertegenwoordigen het merendeel van de professionele veehandel in Nederland. De functie van de veehandel wordt samengevat met de slagzin: al uw vee via de veehandel naar de juiste plaats. De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) heeft als belangrijkste doelstellingen het collectief behartigen van de belangen van de individuele veehandelaar, het zo breed mogelijk informeren over aangelegenheden van belang voor de veehandel en professionalisering van de veehandelbranche.