Certificaten

Kwaliteit Certificaat Veehandel

De Kwaliteitsregeling Veehandel is een kwaliteitszorgsysteem opgezet door de veehandelsorganisaties Bedrijfschap voor de Handel in Vee en Nederlandse Bond van Handelaren in Vee. Het beheer en onderhoud van de kwaliteitsregeling is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Kwaliteitsregeling Veehandel. Doelstellingen van de Kwaliteitsregeling Veehandel zijn: Een goede bedrijfsvoering (garant staan voor een goede bedrijfsvoering en het bevorderen van de kwaliteit van de veehandel) en het geven van waarborgen (het bieden van garanties aan veehouders, slachterijen, overheid en consument). Kwaliteitszorg komt in het kort neer op het maken van afspraken, het nakomen van die afspraken en het aantonen dat de gemaakte afspraken zijn nagekomen.